Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

  • Le Fleur en Things: Le Fleur en Things, gevestigd te Almere Sonar 3 , Tel.nr. 06-41755346, KvK.nr. 78725046, BTW.nr. NL003372840b81
  • Klant: De persoon/bedrijf die bestelling plaatst bij Le Fleur en Things
  • Bloemist: Een bloemist die is aangesloten bij Le Fleur en Things

Artikel 2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen tussen Le Fleur en Things en de klant. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij deze bevestigd zijn door Le Fleur en Things

Artikel 4. Leveringtijden
...

Artikel 5. Overmacht
Indien door overmacht levering niet plaats kan vinden zal Le Fleur en Things schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de klant, Le Fleur en Things vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan extreme  weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van ontvanger, storing op internet (-servers), telefoonverbindingen. De klant mag in dit geval bepalen de bestelling te annuleren of op ander tijdstip te laten leveren.

Artikel 6. Prijzen
De prijzen die gelden staan onder de plaatjes van de producten en het plaatje toont de “medium” grootte aan. Prijzen zijn inclusief 6% BTW of 21% BTW.

Artikel 7. Betaling
Er zijn verschillende keuzemogelijkheden voor betaling van de bestelling. Dit kan via iDeal, PayPal of bankoverschrijving.

Artikel 8a. Annulering bloemen en/of planten
De klant kan de bestelling kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen nog tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling van bloemen kan niet geannuleerd worden.

Artikel 8b. Annulering kado-artikelen
De klant kan de bestelling kosteloos annuleren tot 14 dagen na levering. Het bedrag van de factuur inclusief de verzendkosten zullen binnen 14 dagen terugbetaald worden.

Artikel 9. Garantie/conformiteit
Voor bestellingen in Nederland zal het geleverde product een zo groot mogelijke overeenkomst hebben met de afbeelding die door de klant is gekozen. Mocht het geleverde veel afwijken dan kan de klant dit kosteloos laten omruilen binnen 2 werkdagen of de bestelling annuleren.

Artikel 10. Klachtafhandeling
Klachten dienen schriftelijk (liefst per e-mail aan info@LeFleurenThings.nl) of telefonisch aan Le Fleur en Things kenbaar te worden gemaakt. Le Fleur en Things zal binnen 2 werkdagen reageren op klachten. Mocht het bestelde product niet geleverd zijn dan dient de klant dit binnen 30 dagen te melden, overige klachten zoals kwaliteit/tijdstip van levering dienen binnen 5 dagen gemeld te worden.

Artikel 11. Privacy
Le Fleur en Things behandelt alle klanteninformatie confidentieel. Le Fleur en Things zal geen klanteninformatie aan derden doorgeven zonder nadrukkelijke goedkeuring van de klant. Voor meer informatie, lees onze Regels voor Pivacy.

Artikel 12. Overig
Le Fleur en Things kan deze voorwaarden zonder vooraankondiging wijzigen, de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op www.LeFleurenThings.nl zijn het meest recent. De algemene voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn bij wijziging van de algemene voorwaarden bij de gesloten overeenkomst nog van toepassing. Het downloaden van materiaal van deze website is geheel op eigen risico. Het gebruik van enig materiaal op de website van Le Fleur en Things mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke toesteming te hebben van Le Fleur en Things, worden gebruikt/ gedownload.

Artikel 13. Toepasselijk recht/geschillen
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 14 Zichttermijn
Het zichttermijn, zoals bedoelt in het burgerlijk wetboek 7 artikel 46d, is bij aankopen van bloemen en/of planten bij Le Fleur en Things niet van toepassing, daar de producten die wij leveren snel kunnen verouderen.

Le Fleur en Things

E-mail info@LeFleurenThings.nl